وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری 1- ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری

2- تنظیمات مورد نیاز سایت جهت ورود کاربران شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری


3- اطلاعیه نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی توسط شرکتها به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

4- نمونه فرم معرفی نامه

5- جدول مشخصات شرکتها

6-جزوه عمومی سطح 1

7- آموزش

8- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 12065