وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
اطلاعیه 1-اطلاعیه نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی  اشخاص حقوقی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

2-  نمونه فرم معرفی نامه


3- جدول مشخصات شرکتها

4- اطلاعیه در خصوص آموزش و دستورالعمل داخلی اشخاص حقوقی

5-جزوه عمومی سطح 1

6-تنظیمات مورد نیاز سایت جهت ورود کاربران شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

7-  دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 21668