وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
اطلاعیه مهم-مدیران مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری، موسسات غیر تجاری و سایر اشخاص مشمول
(اطلاعیه مهم)
 
مدیران مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری، موسسات غیر تجاری و سایر اشخاص مشمول

به استحضار می رساند؛ به استناد ماده 38 آیین نامه و بند (1) ماده (6) دستورالعمل اجرایی مرتبط مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مسئولیت دریافت و تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش مشکوک به مراجع ذیربط را بر عهده دارد.

بدیهی است درخواست تهیه مدارک و مستندات مربوطه از سوی این مرکز از شرکتها، منحصراً از طریق اعلام به پست الکترونیکی مسئول محترم مبارزه با پولشویی امکان پذیر می باشد و سایر درخواستها خارج از این ابزار، فاقد وجاهت قانونی است.

 
 
 
                                            مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 970