وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
اطلاعیه: انتقال مرکز به محل وزارت امور اقتصادی و دارایی
اطلاعیه
به اطلاع می رساند با توجه به  انتقال مرکزاطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به محل وزارت امور اقتصادی و دارایی بدینوسیله نشانی پستی این مرکز به شرح ذیل می باشد:
 
تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، (ضلع جنوبی)طبقه چهارم ،کد پستی 1114943661
                                         
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3223