وزارت امور اقتصاد و دارایی

آلبوم تصاوير
سه‌شنبه 20 اسفند 1392 برگزاري كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي با عنوان استفاده غير قانوني از سرويسهاي انتقال پول و اعتبار (MVTS) - بهبود قانون گذاري و چارچوبهاي تحقيقاتي در تهران-12 الي 14 اسفندماه 1392
5كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي 12.12.1392   
1392/12/20 سه‌شنبه
4كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي 12.12.1392   
1392/12/20 سه‌شنبه
2كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي 1392.12.12   
1392/12/20 سه‌شنبه
3كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي 12.12.1392   
1392/12/20 سه‌شنبه

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويي 12.12.1392   
1392/12/20 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2029