وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
کنوانسیون
               كنوانسيون مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان سازمان ملل[1]
         به جهت نگراني روزافزون در خصوص قاچاق مواد مخدر درسطح جهان، كنوانسيون مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان سازمان ملل (كنوانسيون وين) در سال 1988 به تصويب رسيد. اگرچه در اين كنوانسيون از واژه "پولشويي" استفاده نشده است، اما كنوانسيون به مفهوم پولشويي اشاره دارد.[2] كنوانسيون وين محدود به قاچاق مواد مخدر بعنوان جرم مقدم است و به جنبه­هاي پيشگيرانه مقابله با پولشويي اشاره ندارد. اين كنوانسيون در 11 نوامبر 1990 لازم­الاجرا گرديد.


[1]The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
 
 
 
[2] كنوانسيون وين، ماده 3 (ب)و(پ).


  
نسخه قابل چاپ