وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه هاي بانك مركزي
  لطفا جهت دریافت فایل مد نظر ، از لیست زیر فایل مربوطه را انتخاب و کلیک نمایید .

1- PDF  file format   ابلاغ دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری
 2- PDF  file format   مزایای استفاده از سامانه سـاتـنــا 
 3- PDF  file format  ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی