وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
سازمانهاي بين المللي

                 کمیته ضدتروریسم[1]
       در 28 سپتامبر 2001، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1373 را به تصویب رساند که پاسخ مستقیم به حوادث 11 سپتامبر 2001 بود. این قطعنامه تمام کشورهای عضو را ملزم می­سازد اقدامات ویژه­ای برای مبارزه با تروریسم اتخاذ نمایند. همچنین کمیته ضدتروریسم (CTC) طی این قطعنامه شکل گرفت تا بر اقدامات کشورهای عضو برای ایجاد یک قابلیت جهانی برای مقابله با تروریسم نظارت داشته باشد. کمیته ضدتروریسم که از 15 عضو شورای امنیت تشکیل می­گردد یک نهاد اجرایی نیست و تحریم اعمال نمی­کند و هیچ کشوری را مورد تعقیب قرار نمی­دهد یا محکوم نمی­سازد.[2] این کمیته در پی ایجاد گفتگو بین شورای امنیت و کشورهای عضو در خصوص نحوه حصول به اهداف قطعنامه 1373 می­باشد.
       قطعنامه 1373 از تمام کشورها می­خواهد اقدامات خود را در خصوص اجرای مفاد قطعنامه به اطلاع کمیته ضدتروریسم برسانند. در این ارتباط، کمیته ضدتروریسم از کشورها خواسته است یک ارزیابی نسبت به قوانین و مکانیسم موجود خویش در راستای مبارزه با تروریسم و الزامات قطعنامه 1373 داشته باشند. کمیته ضدتروریسم محدوده­ای را مشخص می­سازد که در آن بخش کشورها نیاز دارند به تقویت بنیان و زیرساخت قانونی خود بپردازند. این کمیته کمک به کشورها را تسهیل می­سازد، اگرچه خود کمک مستقیم نمی­کند.


[1] The Counter Terrorism Committee.
نسخه قابل چاپ