وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
كنوانسيون              قطعنامه 1267 و ديگر قطعنامه­هاي شوراي امنيت
       اين قطعنامه­ها، طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل، از كشورهاي عضو مي­خواهد داراييهاي طالبان، بن­ لادن و القاعده و شركتهاي وابسته به آنان را مسدود نمايند. ابتدا قطعنامه 1267 در تاريخ 15 اكتبر 1999 به مسئله طالبان پرداخت[1] و قطعنامه 1333 در تاريخ 19 دسامبر 2000  بن لادن و القاعده را هدف قرارداد[2]. قطعنامه­هاي بعدي به ترتيب 1363 (30 ژانويه 2001)، 1390 (16 ژانويه 2002 )، 1452 (20 دسامبر 2002)، 1455 (17 ژانويه 2003 ) تدابيري جهت نظارت و اجراي بهتر وضع كردند.
 
نسخه قابل چاپ