وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
سازمانهاي بين المللي


                 برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی[1]
       برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML)در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمک­رسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بین­المللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمک­های فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاشهای خود را در حوزه­های زیر متمرکز می­سازد­:
· افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛
· کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.
· ارتقاء قابلیت­های سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.
· ارائه آموزش به نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.
· ارتقاء سطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمانها؛
·        نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.
 بنابراین، برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی یک منبع اطلاعات، تجربه و کمک­های فنی در ایجاد و بهبود زیر­ساختهای مبارزه با پولشویی در یک کشور است.


[1] The UN Global Programme against Money Laundering.


نسخه قابل چاپ