وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
دستور العمل های مبارزه با پولشویی گمرک جمهوری اسلامی ایران


لطفا جهت دریافت فایل مد نظر ، آن را انتخاب و کلیک نمایید .
     PDF  file format دستور العمل های گمرک جمهوری اسلامی ایران