وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
دستور العمل های مبارزه با پولشویی در موسسات مالی

لطفا جهت دریافت فایل مد نظر ،آن را انتخاب و کلیک نمایید .

    PDF  file formatدستورالعمل های موسسات مالی                 
     
                                     
فايلها
فرم 1 دستورالعمل چگونگي شناسايي متشريان خارجي موسسات مالي و اعتباري.pdf 562.944 KB
فرم2 دستورالعمل چگونگي شناسايي متشريان خارجي موسسات مالي و اعتباري.pdf 654.042 KB