وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
تدابیر پیشگیرانه
 
لطفا جهت دریافت فایل مد نظر ، از لیست زیر فایل مربوطه را انتخاب و کلیک نمایید .
 
1- Powerpoint presentaion file format نقشه راه مصوب 1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی
2- PDF  file format شیوه ریسک محور