وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
كنوانسيون                 كنوانسيون بين­المللي مقابله با جرم سازمان يافته فراملي[1]
       به منظور گسترش تلاشها در جهت مقابله با جرم سازمان يافته فراملي، سازمان ملل  كنوانسيون بين­المللي مقابله با جرم سازمان­يافته فراملي (كنوانسيون پالرمو) را در سال 2000 تصويب نمود. از جنبه پولشويي، كنوانسيون پالرمو هر كشور عضو را ملزم مي­سازد كه:
·پولشويي را جرم­انگاري نمايد و تمام جرايم شديد را بعنوان جرايم منشاء پولشويي قلمداد كند، حال چه جرم در كشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختيار ديگر اعضا قرار دهد؛[2]
·تمام اشكال مقابله با پولشويي شامل شناسايي مشتري ، ثبت سوابق و گزارش عمليات مشكوك را در قوانين و مقررات خود بگنجاند؛[3]
·همكاري و تبادل اطلاعات را در بين مقامات اداري، قانوني و قضايي در سطح داخلي و بين­المللي فراهم آورد و براي جمع­آوري­، تحليل و انتشار اطلاعات يك واحد اطلاعات مالي تشكيل دهد؛[4]
·     همكاريهاي بين­المللي را توسعه دهد.[5]
       اين كنوانسيون در 29 سپتامبر 2003 لازم­الاجرا گرديد و از اين جهت حائز اهميت مي­باشد كه مفاد آن مطابق با شيوه توصيه­هاي چهل­گانه گروه اقدام مالي[6] است.


[1]The International Convention Against Transnational Organized Crime.
 
[2]كنوانسيون پالرمو، ماده 6.
[3]همان، ماده 7 (1)(الف).
[4]همان، ماده 7 (1)(ب).
[5]همان، ماده 7 (3)(4).
[6]FATF.
نسخه قابل چاپ