وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
كنوانسيون                كنوانسيون بين­المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم[1]
       تأمين مالي تروريسم پيش از حملات 11 سپتامبر 2001 به ايالات متحده يك نگراني بين­المللي بود. در پاسخ به اين نگراني سازمان ملل كنوانسيون بين­المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم  را درسال1999 به تصويب رساند. اين كنوانسيون در 10 آوريل 2002 لازم­الاجرا گرديد. اين كنوانسيون از كشورهاي عضو مي­خواهد تروريسم، سازمانهاي تروريستي و اعمال تروريستي را جرم­انگاري نمايند. طبق اين كنوانسيون، تهيه يا جمع­آوري وجوه (1) با قصد اينكه اين وجوه (2) با علم به اينكه اين وجوه در اعمال تروريستي مورد استفاده قرار مي­گيرند غير قانوني است. اعمال تروريستي در كنوانسيون­هاي ضميمه اين كنوانسيون تعريف گشته­اند.
 


[1]The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 

نسخه قابل چاپ