وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوییدبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
Collapse تشكيلات سازمانيتشكيلات سازماني
نمودار سازمانی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قانون مبارزه با پولشويي
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
آموزش از طريق رايانه
مقالات
آرشيو
تحقیقات
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
آیین نامه ها
Expand بخشنامه هابخشنامه ها
Expand دستورالعملهادستورالعملها
مصوبات
Collapse سازمانهای بین المللیسازمانهای بین المللی
صندوق بین المللی پول
گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی
برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی
کمیته ضدتروریسم
انجمن بین المللی نظار بیمه
سازمان بین المللی واسطه گران اوراق بهادار
Collapse توافقنامه های بین المللیتوافقنامه های بین المللی
کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر
کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته فراملی
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
كنوانسيون مبارزه با فساد
قطعنامه 1373 شوراي امنيت
قطعنامه 1267 و ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت
موازین بین المللی
تدابیر پیشگیرانه
تماس با ما
نقشه سايت
مدخل ورودي انتخاب زبان