وزارت امور اقتصاد و دارایی

bill
1396/8/29 دوشنبه ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به مجلس
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است که برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. نظر به اینکه عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون ابزار حقوقی مناسبی را برای همکاری بین المللی در زمینه ممانعت از تامین مالی گروه‌های تروریستی از جمله گروه‌های تروریستی معاند جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم خواهد نمود، لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه 07/08/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود برای طی تشریقات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ساير اخبار
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1700